Kategori: utbildningar

Heta Arbeten®

Heta Arbeten® Ett modernt heltäckande skadepreventionskoncept sedan 30 år för ökad brandsäkerhet – i alla branscher. Heta Arbeten® finns i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några. Det kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning. Heta [...]
Läs hela artikeln

HLR-utbildning och Första hjälpen

HLR-utbildning och Första hjälpen Tid: 3 timmar Plats: Kromvägen 3, 371 50 Karlskrona (vid WASO maskinuthyrning) Lokal: Karlskrona Truckförarutbildning Kurserna leds alltid av 2 utbildade HLR-instruktörer som är legitimerad Sjukvårdspersonal Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna: Utföra andningskontroll Medvetslöshet Larma 112 Utföra HLR (bröstkompressioner och inblåsningar) Bestämma sig för att använda hjärtstartaren Starta och ansluta [...]
Läs hela artikeln

Ansvarsutbildning för arbetsledare och skyddsombud

Ansvarsutbildning för arbetsledare och skyddsombud Utbildningen ger god kännedom om de lagar och bestämmelser som finns runt säkerhet och ansvar på en arbetsplats. Du får veta vem som ansvarar för vad och hur du ska göra för att uppfylla dina skyldigheter.Du ökar också din förmåga att förebygga olyckor. Kursen är främst tänkt för arbetsledare,skyddsombud och [...]
Läs hela artikeln

Liftutbildning/Mobila Arbetsplattformer

Liftutbildning & mobila arbetsplattformar Kurstid 1 dag Syfte / mål Liftutbildningens syfte är att utbilda användare av lift / mobila arbetsplattformar till säkra och ekonomiska förare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat utfärdas kursintyg. Utbildningen gäller i 5 år. Vi håller även utbildning för att förnya behörigheten. Kursinnehåll Kursen består av lika delar teori och [...]
Läs hela artikeln

Hjullastare Industriell hantering

Utbildning förare av hjullastare för industriell hantering Kurstid 1-2 dagar beroende på den enskilde elevens förkunskaper. Ett grundkrav är att eleven har genomgått truckförarutbildning för motviktstruck enligt TLP 2. Syfte / mål Kursen följer den läroplan som fastställts av arbetsmarknadens parter. Syftet med denna utbildning är att säkerställa att maskinföraren har tillräckliga kunskaper och färdigheter [...]
Läs hela artikeln

Hjullastarutbildning Yrkesförare

Hjullastarutbildning Yrkesförare För att kunna arbeta som hjullastarförare krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper. Kurstid: 1-6 veckor För att erhålla en utbildningsbok eller ett yrkesbevis från TYA ska du ha motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt nedan: 1. Arbetsmiljö och säkerhet [...]
Läs hela artikeln

Repetitionsutbildning Traversförare

Repetitionsutbildning För Traversförare Kurstid Repetitionsutbildningen omfattar en halv dag. Tidsåtgången varierar beroende på deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter. Syfte / mål Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt självständigt ska kunna arbeta som traversförare. Kursinnehåll Traversförare, traversutbildning 1. Personlig skyddsutrustning 2. Lyftinrättningar 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Lyftredskap, dimensions- och belastningstabeller 5. [...]
Läs hela artikeln

Traversutbildning & Säkra lyft

Utbildning för traversförare & lastkopplare Kurstid Kursen omfattar i 1-2 dagar beroende på deltagarnas förkunskaper. Syfte / mål Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt självständigt ska kunna arbeta med lyftanordningar och lyftredskap. Deltagaren ska också på ett säkert och ekonomiskt sätt förebygga skador på människor, maskiner och last.Utbildningen ger [...]
Läs hela artikeln

Repetitionsutbildning Truckförare

Repetionsutbildning för truckförare Kurstid 4 timmar per grupp med max 15 deltagare Tidsåtgången kan variera uppåt eller nedåt beroende på det enskilda företagets situation och önskemål. För att komplettera repetitionsutbildningen kan en riktad skyddsrond eller en modifierad riskanalys genomföras. Syfte / mål Kursen riktar sig till medarbetare som tidigare genomgått truckförarutbildning. Syftet med denna repetitionsutbildning [...]
Läs hela artikeln

Truckförarutbildning TLP 10A, B, C och D

Truckutbildning Kursinnehåll: Kursen omfattar såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning. Ur kursinnehållet: 1. Trucktyper 2. Truckens konstruktion 3. Ergonomi 4. Truckens arbetssätt 5. Daglig tillsyn 6. Material- och godshantering 7. Trafiklagstiftning 8. Arbetarskydd och interna regler Vad säger lagen?Arbetsmiljölagen 3 kap, 3§ och AFS 1993:3 TLP10_Illustration_kategori_A_DTruckar: ”Arbetsgivaren skall se [...]
Läs hela artikeln