Om Karlskrona Truckförarutbildning

Karlskrona Truckförarutbildning är ett företag med över 35 års erfarenhet.

Vi har ett gott anseende bland både kunder och elever. Detta har skapats genom ett kontinuerligt samarbete mellan oss och de företag som vi hjälper med utbildningar.

Våra erfarna och kunniga lärare är vår garanti för att deltagarna skall komma nöjda tillbaka till företagen med kunskaper i bagaget. Vi tillhör de seriösa förarutbildarna, d.v.s. våra utbildningar följer de kursplaner som industrins olika yrkesnämnder har fastställt.

Du kan dra nytta av oss om Du själv önskar, om så bara för att få mer information eller för ett besök där vi diskuterar möjligheter och byter erfarenheter. Det viktiga är att vi finns i Din närhet och kan ge Dig information och hjälp när så behövs.

Anlitar Ni oss garanterar vi en seriös utbildning, en utbildning som uppfyller kraven som industrins yrkesnämnder ställer.

Ulf Andersson
Utbildningsansvarig Karlskrona truckförarutbildning.

Ladda hem körtillstånd:

Utbildningen gäller även i Norge vilket gör det lättare att få jobb där!