Repetitionsutbildning För Traversförare

Kurstid

Repetitionsutbildningen omfattar en halv dag. Tidsåtgången varierar beroende på deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter.

Syfte / mål

Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt självständigt ska kunna arbeta som traversförare.

Kursinnehåll

Traversförare, traversutbildning

1. Personlig skyddsutrustning
2. Lyftinrättningar
3. Säkerhetsföreskrifter
4. Lyftredskap, dimensions- och belastningstabeller
5. Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar och symboler
6. Kontroll av högsta belastning, lastens vikt, redskapets lastförmåga
7. Upphäva svängning genom körning
8. Körning efter signal från signalman
9. Lossa last

Deltagaren får också information om gällande föreskrifter vid personlyft med kran och vad som gäller vid besiktning, revisionsbesiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll av lyftinrättningen.

Genomförande

Kurstiden fördelas mellan en fackteoretisk del med skriftligt slutprov och praktiska övningar.

Ladda hem körtillstånd:

Utbildningen gäller även i Norge vilket gör det lättare att få jobb där!