Utbildning förare av hjullastare för industriell hantering

Kurstid

1-2 dagar beroende på den enskilde elevens förkunskaper. Ett grundkrav är att eleven har genomgått truckförarutbildning för motviktstruck enligt TLP 2.

Syfte / mål

Kursen följer den läroplan som fastställts av arbetsmarknadens parter. Syftet med denna utbildning är att säkerställa att maskinföraren har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att framföra hjullastaren med stor säkerhet och god ekonomi.

Kursinnehåll

Kursen omfattar såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning. Ur innehållet:

  • Maskintyper
  • Hjullastarens konstruktion
  • Ergonomi
  • Daglig tillsyn
  • Material- och godshantering
  • Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 2006:5 ”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrives och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Han skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.”

”En lämplig utbildning för truckförare är den som följer den läroplan som utarbetats i samverkan mellan arbetsmarknadens parter och branschorganisationer”.

Ladda hem körtillstånd:

Utbildningen gäller även i Norge vilket gör det lättare att få jobb där!