HLR-utbildning och Första hjälpen

Tid: 3 timmar
Plats: Kromvägen 3, 371 50 Karlskrona (vid WASO maskinuthyrning)
Lokal: Karlskrona Truckförarutbildning

Kurserna leds alltid av 2 utbildade HLR-instruktörer som är legitimerad
Sjukvårdspersonal

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

 • Utföra andningskontroll
 • Medvetslöshet
 • Larma 112
 • Utföra HLR (bröstkompressioner och inblåsningar)
 • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren
 • Starta och ansluta hjärtstartaren
 • Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren
 • Utföra HLR
 • Hur man ska agera vid luftvägsstopp
 • L-ABC (Lägesbeskrivning, andning, blödning och chock)
 • Elektriska olycksfall
 • Akuta sjukdomsfall

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment och inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni uppdaterat era kunskaper. Varje deltagare får också ett kunskapsbevis.

För mer info kontakta Ulf Andersson 0708–281540 Karlskrona Truckförarutbildning AB

Ladda hem körtillstånd:

Utbildningen gäller även i Norge vilket gör det lättare att få jobb där!