Kvalitetsgaranti

Karlskrona truckförarutbildning presenterar sin kvalitetsgaranti i åtta punkter.

Individuell elevanalys
Instruktören anpassar utbildningen efter den enskilde elevens förkunskaper för att på bästa sätt uppnå kursens syfte: Säkra och effektiva truckförare med bredd och djup.

Nya prov kostnadsfritt
De elever som efter avslutad kurs inte uppfyller kraven för erhållande av utbildningsintyg får kostnadsfritt avlägga nya prov inom sex månader.

Uppföljning
Alla kursdeltagare lämnar kursvärdering och senast två veckor efter varje avslutad kurs kontaktas minst en arbetsgivarrepresentant för uppföljning av utbildningens resultat.

Kundservice
Huvudkontoret är under kontorstid alltid bemannat av vår kunniga personal som kostnadsfritt kan besvara frågor om utbildning, lagar och regler, ansvarsfrågor m.m. Personalen utfärdar också kostnadsfrittkopior på förkomna utbildningsintyg.

Läroplan TLP 10
Truckförarkurserna följer alltid den läroplan som fastsällts avbl.a. arbetsmarknades parter.

Välutbildade instruktörer
Samtliga instruktörer har en gedigen grundutbildning och fortbildas årligen såväl teoretiskt som praktiskt.

Oberoende
Vi ger kunskaper som är breda, allmängiltiga, opartiska och vi är inte knutna till enskilda truckmärken eller leverantörer.

Utbildningsmaterial
Vi arbetar med Sveriges modernaste utbildningsmaterial utvecklat i samarbete med bl.a. Volvo, SAAB och ABB. Det förnyas fortlöpande i takt med såväl tillkomsten av nya lagar och regler som nyheter på det pedagogiska området.

Ladda hem körtillstånd:

Utbildningen gäller även i Norge vilket gör det lättare att få jobb där!