Ansvarsutbildning för arbetsledare och skyddsombud

Utbildningen ger god kännedom om de lagar och bestämmelser som finns runt säkerhet och ansvar på en arbetsplats.

Du får veta vem som ansvarar för vad och hur du ska göra för att uppfylla dina skyldigheter.Du ökar också din förmåga att förebygga olyckor. Kursen är främst tänkt för arbetsledare,skyddsombud och andra i ansvarsposition.

Upplägg

Ämnet omfattar mycket som är skrivet på krångligt författningsspråk, men på kursen använder vi vanligt vardagssvenska så du verkligen kan förstå vad lagtexten innebär,och vilka och vilka de vanliga bakomliggande principerna är .För att förtydliga resonemangen tar vi hjälp av olika praktikfall.

Varianter

Ansvarsutbildningen hålls endast som företagsintern utbildning.

Längd

Kursen omfattar en halv dag.
Ingår: kursbok och kursmaterial samt intyg.

Ladda hem körtillstånd:

Utbildningen gäller även i Norge vilket gör det lättare att få jobb där!